Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Η «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ»). ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΟΙ «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ») ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ («ΕΣΕΙΣ» Ή «ΕΣΑΣ») ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Καταλληλότητα χρήστη:

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την HellasCab και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. Αντικείμενο Όρων χρήσης: Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, «Υπηρεσίες»)που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται σε σας στην Ιστοσελίδα («Συμφωνητικό/ά Υπηρεσιών»). Κάθε τετοιο Συμφωνητικό υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές ή μέσω μιας υπερσύνδεσης που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες.

3. Τροποποιήσεις:

Η HellasCab δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της HellasCab. Η HellasCab μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές, για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η HellasCab δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν άλλες υπηρεσίες της HellasCab.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η Πολιτική απορρήτου της HellasCab διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Όσον αφορά κάθε άτομο, προσωπικά στοιχεία του οποίου παρέχονται από εσάς στην HellasCab, δηλώνετε στην HellasCab ότι έχετε λάβει όλες τις αναγκαίες συναινέσεις για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών στοιχείων, οι οποίες προβλέπονται από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και από την Πολιτική απορρήτου της HellasCab, συμπεριλαμβανόμενης της συναίνεσης για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, των οποίων οι νόμοι ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα του εν λόγω ατόμου.

5. Άδεια και ιδιοκτησία:

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας («Πνευματική ιδιοκτησία») που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της («Περιεχόμενο») είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της HellasCab, των σχετιζομένων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες. Στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλους νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης («Σήματα») της HellasCab, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην HellasCab το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της HellasCab. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της HellasCab ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η HellasCab δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της HellasCab ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η HellasCab σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την HellasCab, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της HellasCab που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα «Συστήματα HellasCab»), μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την HellasCab. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η HellasCab δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων HellasCab, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων HellasCab (οι «Πληροφορίες»), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της HellasCab. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε αποσυμπίληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της HellasCab. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της HellasCab.

6. Περιορισμοί στην χρήση της ιστοσελίδας:

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. (β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. (γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την HellasCab. (d) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια). (ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της HellasCab. (στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της HellasCab με τρόπο που, κατά την κρίση της HellasCab, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων HellasCab, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα HellasCab, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα. (ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της HellasCab.

7. Πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας σε Συστήματα και Πληροφορίες που σχετίζονται με την μεταφορά:

Η χρήση και η πρόσβασή σας στα Συστήματα και τις Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή διέπονται από τους ακόλουθους όρους:

(α) Τα «Συστήματα που σχετίζονται με την μεταφορά» αποτελούνται από τα συστήματα της HellasCab που χρησιμοποιούνται για την παροχή της δυνατότητας αναζήτησης, εύρεσης χρόνου διακίνησης, εντοπισμού σημείων, επαλήθευσης διευθύνσεων, και άλλων λειτουργιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την μεταφορά προσώπων, κατοικιδίων ή αντικειμένων μέσω της HellasCab. Τα Συστήματα που σχετίζονται με την μεταφορά και οι Πληροφορίες που εξάγονται από αυτά τα συστήματα («Πληροφορίες μεταφοράς») προορίζονται για χρήση από εσάς μόνο σε συνδυασμό με εσάς ή για λογαριασμό σας και για κανέναν άλλο σκοπό. (β) Τα Συστήματα και οι Πληροφορίες που σχετίζονται με την μεταφορά αποτελούν ιδιοκτησία της HellasCab. Χωρίς περιορισμό, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών μεταφοράς μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ούτε για την αναπαραγωγή, τη διανομή, την αντιγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση ή την πώληση των πληροφοριών αποστολής για εμπορικό όφελος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της HellasCab. Πρόκειται για μια προσωπική υπηρεσία, και συνεπώς το δικαίωμά σας για χρήση των συστημάτων που σχετίζονται με την μεταφορά και των πληροφοριών μεταφοράς δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτούς είναι μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται αυστηρά.

8. Συνδέσεις:

(α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συγκεντρωτικά, «Συνδεδεμένες τοποθεσίες»). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της HellasCab. Η HellasCab δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η HellasCab δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας. (β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την https://www.hellascab.gr μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την HellasCab. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία https://www.hellascab.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η HellasCab ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν ή εγκρίνουν τις υπηρεσίες της, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την HellasCab ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της HellasCab, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της HellasCab ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της HellasCab.

9. Συναλλαγές

Η ιστοσελίδα Hellas Cab λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

10. Τερματισμός:

Συμφωνείτε ότι η HellasCab, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της HellasCab, των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα συστήματα HellasCab, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η HellasCab δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα συστήματα HellasCab, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

11. Αποποίηση εγγυήσεων

Η HellasCab ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HellasCab, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HellasCab, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η HellasCab, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η HellasCab ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HellasCab Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HellasCab ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

12. Περιορισμός ευθύνης:

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η HellasCab ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, Η HellasCab ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η HellasCab, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HellasCab, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η HellasCab ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

13. Γενικά:

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

14. Πλήρες συμφωνητικό:

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΛΛΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ HellasCab Η ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ HellasCab Η ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ HellasCab, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ HellasCab ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ HellasCab ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]